2022 Regulamin turnieju

 1. Postanowienia ogólne

 

1.1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Atrium Game Zone” (dalej nazywany „Konkursem” lub „Turniejem”) jest firma GRY-OnLine S.A. z siedzibą przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16A, 30-126 w Krakowie; KRS 0000294732, Sąd Rejonowy Kraków–Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 677-21-54-611, kapitał zakładowy 700 000 PLN (opłacony w całości).

1.2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009.201.1540, wraz z późn. zm.).

1.3. Sędzia – osoba wyznaczona przez Organizatora Konkursu do sprawowania nadzoru nad jego prawidłowym przebiegiem. Decyzje podejmowane przez Sędziów rozgrywek są ostateczne. Ponadto kierując się zasadami fair play, Sędziowie mogą podejmować decyzje nieprzewidziane postanowieniami niniejszego regulaminu.

1.4. Zachowanie – każdy Uczestnik zobowiązany jest do traktowania innych graczy z szacunkiem. Zabronione są wszelkie formy obrażania/nękania innych graczy. Uczestnicy nieprzestrzegający tej zasady mogą zostać wykluczeni z udziału w Konkursie.

1.5. Anulowanie Konkursu – w przypadku niewystarczającej liczby Uczestników Organizator ma prawo anulować Konkurs.

1.6. Uczestnicy Konkursu nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z udziałem w Konkursie oraz odbiorem nagród.

1.7. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika zapoznania się z niniejszym Regulaminem Konkursu i zobowiązaniem do przestrzegania Regulaminu.

1.8. Uczestnicząc w tym wydarzeniu, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, gracze zgadzają się zwolnić i zabezpieczyć spółkę Epic Games, Inc., jej licencjodawców, jej i ich podmioty stowarzyszone oraz jej i ich pracowników, urzędników, dyrektorów, agentów, wykonawców i innych przedstawicieli przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, działaniami, stratami, zobowiązaniami i wydatkami związanymi z tą imprezą.

1.9. Impreza ta nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani administrowana

przez spółkę Epic Games, Inc. Informacje podawane przez graczy w związku z tą

imprezą są przekazywane organizatorowi imprezy, a nie spółce Epic Games, Inc.

 

 1. Uczestnicy

 

2.1. Uczestnikiem konkursu (zwanym dalej: „Uczestnik”) może być tylko osoba fizyczna, która jednocześnie:

 • ukończyła osiemnaście (18) lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub ukończyła trzynaście (13) lat i posiada udokumentowaną zgodę swojego opiekuna prawnego na uczestnictwo w konkursie (do pobrania tutaj). Uczestnik zobowiązany jest do jej okazania na każde żądanie Organizatora lub Sędziego;
 • Uczestnik jest zobowiązany do okazania dokumentu potwierdzającego swój wiek (dowód osobisty, paszport, legitymacja) na każde żądanie Organizatora.
 • zamieszkuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i jest jej obywatelem;
 • zapoznała się z brzmieniem regulaminu i zaakceptowała jego treść;
 • spełniła Warunki Uczestnictwa;
 • wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych w regulaminie lub jej opiekun prawny wyraził zgodę na przetwarzanie tych danych.

2.2. Każdy Uczestnik Konkursu musi być posiadaczem prywatnego konta Epic Games.

2.3. Nicki graczy nie mogą być obraźliwe ani wulgarne i niestosowne. Osoby niestosujące się do tego punktu zostaną wykluczone z Konkursu.

2.4. Nicki graczy w serwisie War Legend oraz na Discordzie powinny być jak najbardziej zbliżone do siebie. Niestosowanie się do tego punktu może uniemożliwić udział w dalszym etapie turnieju (tj. w finale).

2.5. Konkurs trwa od 23 marca 2022 (start rejestracji) roku do 10 kwietnia 2022 roku (faza finałowa Turnieju).

2.6. Udział w Konkursie jest dobrowolny oraz darmowy.

2.7. Konkurs składa się z dwóch faz:

 • otwartych kwalifikacji rozgrywanych w dniach 7, 8 i 9 kwietnia 2022 roku;
 • fazy finałowej rozgrywanej w dniu 10 kwietnia 2022 roku.

2.8. Każdy Uczestnik w swoim dniu meczowym, powinien być obecny na kanale Discord (https://discord.gg/vKsYXPcA9a) prowadzonym na potrzeby Turnieju w celu sprawnej komunikacji z Administratorami lub Organizatorami.

2.9. Zgłoszenie udziału w Konkursie – rejestracja:

 • rejestracja do udziału w turnieju trwa od 23 marca 2022 roku godz. 15:00 do 3 kwietnia 2022 roku godz. 18:00;
 • aby zgłosić swój udział w Konkursie, należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie https://playgamezone.pl/ i zarejestrować się na platformie War Legend za pośrednictwem linka, który zostanie przesłany na adres e-mail Uczestnika podany przez niego w niniejszym formularzu.

 

 1. Format turnieju i zasady uczestnictwa

 

3.1. Turniej:

 • Wszystkie etapy turnieju rozgrywane są w trybie Arena Solo;
 • Turniej będzie rozgrywany na platformie PC.
 • Turniej jest podzielony na dwie fazy: otwarte kwalifikacje oraz finał;
 • Ze względu na aktualizacje gry, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trybu gry, w którym odbędzie się Turniej
 • Otwarte Kwalifikacje nie mają limitu Uczestników, liczba dostępnych miejsc będzie na bieżąco aktualizowana.

3.1.1. Faza otwartych kwalifikacji:

 • Łącznie odbędzie się 12 turniejów kwalifikacyjnych – po jednym dla każdego centrum handlowego Atrium (dokładny harmonogram kwalifikacji znajduje się w punkcie 3.1.3);
 • Uczestnik może zapisać się wyłącznie na jeden turniej kwalifikacyjny (może wybrać wyłącznie jedno centrum handlowe);
 • Rozgrywki będą prowadzone w systemie BO4;
 • Po czterech grach 7 Uczestników z największą liczbą zdobytych punktów awansuje do fazy półfinałowej turnieju;
 • Punkty będą przyznawane według zasad opisanych w punkcie 3.2.

3.1.2. Faza finałowa:

 • W fazie finałowej weźmie udział 84 Uczestników wyłonionych poprzez fazę Otwartych Kwalifikacji oraz 16 graczy zaproszonych przez Organizatora;
 • Zwycięzcą finału zostanie ten Uczestnik, który po czterech meczach uzyska największą liczbę punktów;
 • Punkty będą przyznawane według zasad opisanych w punkcie 3.2.

3.1.3. Harmonogram rozgrywek:

 • 7 kwietnia godz. 17:00 – kwalifikacje Atrium Reduta + Atrium Plejada
 • 7 kwietnia godz. 20:00 – kwalifikacje Atrium Mosty + Atrium Kasztanowa
 • 8 kwietnia godz. 17:00 – kwalifikacje Galeria Dominikańska + Wars Sawa Junior
 • 8 kwietnia godz. 20:00 – kwalifikacje Atrium Biała + Atrium Copernicus
 • 9 kwietnia godz. 17:00 – kwalifikacje Focus Bydgoszcz + Atrium Molo
 • 9 kwietnia godz. 20:00 – kwalifikacje Atrium Promenada + Atrium Targówek
 • 10 kwietnia godz. 17:00 finał turnieju

 

3.2. Punktacja meczów.

Królewskie Zwycięstwo: 30 punktów

Miejsce 2: 25 punktów

3: 22 punkty

4: 19 punktów

5: 17 punktów

6: 15 punktów

7: 14 punktów

8: 13 punktów

9: 12 punktów

10: 11 punktów

11-13: 9 punktów

14-15: 8 punktów

16-20: 6 punktów

21-25: 5 punktów

26-35: 3 punkty

36-50: 2 punkty

51-75: 1 punkt

Każda likwidacja: 1 punkt

 

3.2.1. Lobby, w których znajduje się mniej niż 75 osób, nie będą punktowane.

 

3.3. Remisy będą rozstrzygane w następującej kolejności:

 • suma Królewskich Zwycięstw zdobytych w danej sesji;
 • średnia liczba likwidacji osiągana w meczach danej sesji;
 • średnie miejsce w klasyfikacji zajmowane w meczach danej sesji;
 • łączny czas przeżycia we wszystkich meczach w sekundach.

 

 1. Problemy techniczne i oszustwa

 

4.1. Organizator nie odpowiada za problemy techniczne w tym: aktualizacje gry, błędy techniczne po stronie gry oraz awarię serwerów.

4.2. Restart meczu może nastąpić tylko za zgodą Sędziego i tylko w przypadkach problemów natury technicznej.

4.3. Zabronione jest umyślne wykorzystywanie błędów gry oraz stosowanie jakichkolwiek programów zewnętrznych wpływających na rozgrywkę.

4.4. Zabronione jest jakiekolwiek działanie w zmowie z innymi graczami – w tym oddawanie im zabójstw, przedmiotów czy łączenie siły w celu pokonania innych.

4.5. Uczestnik, który złamie którąkolwiek z zasad określonych w niniejszym Regulaminie, zostanie natychmiast zdyskwalifikowany i wykluczony z udziału w Konkursie.

 

 1. Streaming

 

5.1. Każdy z Uczestników Turnieju ma możliwość streamowania swojej rozgrywki. Aby prowadzić transmisję z rozgrywek, muszą być spełnione następujące warunki:

 • należy umieścić w tytule streamu tekst „Atrium Game Zone”;
 • należy zamieścić link do transmisji na kanale Discord prowadzonym na potrzeby Turnieju (wspomnianym w punkcie 2.8) i zapisać VOD z transmisji.

5.2. Etap finałowy będzie streamowany na kanale https://www.twitch.tv/urqueeen.

 1. Nagrody

 

6.1. Nagrodami w turnieju są:

 

 1. miejsce – 1500 zł + klawiatura GK540 blue o wartości 249 zł + plecak Hyberbook o wartości 149 zł
 2. miejsce – 1000 zł + słuchawki VIRO Plus o wartości 249 zł + plecak Hyberbook o wartości 149 zł
 3. miejsce – 750 zł + słuchawki VIRO o wartości 199 zł + plecak Hyberbook o wartości 149 zł
 4. miejsce – 500 zł + myszka o wartości LIX 129 zł + plecak Hyberbook o wartości 149 zł
 5. miejsce – 250 zł + myszka o wartości LIX 129 zł + plecak Hyberbook o wartości 149 zł

 

6.1.1. Dodatkowo dla najlepszych graczy każdych kwalifikacji przewidziane zostały nagrody w postaci:

 1. miejsce – 500 zł + myszka o wartości LIX 129 zł + wejściówka do BeHappy Museum o wartości 50 zł
 2. miejsce – 300 zł + stojak na słuchawki Hyperbook o wartości 79 zł
 3. miejsce – 200 zł

4 – 8. miejsce – 100 zł

 

Sponsorami nagród rzeczowych są firmy COOLING.PL ZDZIECH SPÓŁKA JAWNA, Blue Technology Sp. z o.o. oraz Sweet Art Jowita Pałczyńska.

 

6.1.2. W ramach kwalifikacji w Centrach Atrium Biała, Galeria Dominikańska, Atrium Promenada, Focus Bydgoszcz, Atrium Copernicus oraz Atrium Targówek nagrody pieniężne będą przyznawane w postaci bonów płatniczych do danego Centrum.

 

6.1.3. Organizator zastrzega, że w przypadku braku dostępności bonów płatniczych laureatom zostanie przekazana równowartość bonów za pośrednictwem przelewu na indywidualny rachunek bankowy.

 

6.2. W przypadku powstania obowiązku podatkowego podatek od Nagród odprowadza Organizator.

6.3. Organizator skontaktuje się z Uczestnikami, którym przyznano Nagrody w Konkursie najpóźniej w ciągu 3 (trzech) dni od zakończenia Konkursu – za pośrednictwem wiadomości e-mail. Zwycięzcy zostaną poproszeni o przesłanie w odpowiedzi na wiadomość od Organizatora, następujących danych osobowych niezbędnych do doręczenia i rozliczenia nagrody:

 • Imię i nazwisko
 • Adres zamieszkania oraz numer telefonu w celu wysyłki nagrody rzeczowej (jeśli dotyczy)
 • Numer konta bankowego Uczestnika lub opiekuna prawnego w celu przekazania nagrody pieniężnej

6.4. W przypadku, gdy Zwycięzca nie przekaże Organizatorowi danych niezbędnych do wydania Nagrody w terminie 20 (dwudziestu) dni roboczych od otrzymania wiadomości e-mail, Organizator zastrzega sobie:

 • możliwość wyboru innego Uczestnika Konkursu, któremu przyznana zostanie Nagroda stosownie do postanowień Regulaminu;
 • możliwość nieprzyznania tej Nagrody w ogóle, w całości lub w części.

6.5. Wydanie nagród pieniężnych odbywa się wyłącznie na rachunki bankowe prowadzone w Polsce.

6.6. Wysyłka nagród rzeczowych jest prowadzona wyłącznie na terytorium Polski.

6.7. Nagroda nie podlega zamianie na nagrodę innego rodzaju.

6.8. Uczestnik nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

6.8.1. W przypadku zwycięzców niepełnoletnich nieposiadających rachunków        bankowych wydanie nagrody pieniężnej następuje na rachunek bankowy opiekuna prawnego.

6.9. Wydanie Nagród nastąpi po przekazaniu przez zwycięzców danych wymienionych w punkcie 6.3., w terminie 14 dni od przekazania tych danych Organizatorowi.

 

 1. Wykluczenia z udziału w Konkursie

 

7.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie:

 • osób, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one podejmować działania prowadzące do prób obejścia Regulaminu, lub które w inny sposób dążą do przełamania zabezpieczeń, lub zasad przeprowadzania Konkursu czy zasad gry;
 • osób prowadzących działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub Zleceniodawcy, godzące w ich wizerunek lub naruszające zasady współżycia społecznego.
 • osób poniżej 13 roku życia; w przypadku zatajenia informacji o wieku Zwycięzców Organizator nie będzie w stanie przyznać nagrody.
 1. Dane osobowe

8.1. Wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie https://playgamezone.pl/ Uczestnik zgadza się, że następujące dane zbierane są przez Atrium Poland Real Estate Management sp. z o.o.

 • imię;
 • adres mailowy;
 • ksywka przypisana do prywatnego konta Epic Games;
 • nazwa konta Discord.

Dane te są zbierane dla celów marketingowych, w tym w celu przesyłania newslettera oraz ofert promocji ATRIUM lub jej partnerów handlowych w centrach handlowych ATRIUM oraz informacji o wydarzeniach organizowanych, współorganizowanych lub sponsorowanych przez ATRIUM lub jej partnerów handlowych w centrach handlowych ATRIUM. Udzielenie niniejszej zgody ma charakter dobrowolny.

Pełna polityka danych osobowych i informacje o ich przetwarzaniu znajdują się do wglądu na stronie: https://playgamezone.pl/dane-osobowe/

8.2. Rejestrując się do turnieju na stronie War Legend Uczestnik zgadza się, że GRY-OnLine S.A. (Organizator) staje się administratorem jego danych osobowych oraz ma do nich dostęp, w tym: wglądu i przetwarzania jego danych osobowych ze starannością i zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”).

8.3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane przez Organizatora to:

 • adres mailowy;
 • ksywka przypisana do prywatnego konta Epic Games;
 • nazwa konta Discord.

w przypadku Zwycięzców dodatkowo także:

 • imię i nazwisko;
 • adres zamieszkania;
 • numer telefonu;
 • numer konta bankowego;

8.4. Dane osobowe Uczestników, wymienione w punkcie 8.3. będą przetwarzane w celach:

 

 • organizacji oraz przeprowadzenia Konkursu;
 • wyłaniania Zwycięzców i przyznawania, wydawania, odbioru i rozliczania nagród
 • kontaktu z Uczestnikami przez platformę Discord oraz maila;
 • sporządzenia statystyk dotyczących turnieju oraz celów księgowych.

Podanie tych danych jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.

 

8.5. Każdy Uczestnik, dokonując zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że został poinformowany o prawie:

 • wglądu do podanych niniejszych danych osobowych i uzyskania ich kopii;
 • prawie do ich modyfikacji;
 • prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych, a także o tym, że podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres potrzebny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone;

Dotyczącego danych z punktu 8.3. Powyższe prawo może być realizowane poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@friendlyfire.pl

 

8.6. Dane osobowe Uczestników Konkursu zbierane przez Organizatora są przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz zakończenia wysyłki nagród, a w zakresie udokumentowania rozliczenia Konkursu – przez okres wskazany w przepisach prawa podatkowego, tj. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym przyznano nagrody.

8.7. Dane osobowe Uczestników Konkursu zbierane przez Organizatora na potrzeby jego przeprowadzenia, w szczególności doręczenia zwycięzcy Nagrody będą przetwarzane przez podmioty prawnie upoważnione przez Organizatora, w tym:

 • UPS Polska Sp. z.o.o., ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa (imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu zwycięzcy w celach dostarczenia nagrody);
 • Biuro Rachunkowe O-MEGA Sp. z o.o., Walerego Sławka 45a, 30-633 Kraków (imię, nazwisko, adres, PESEL i adres Urzędu Skarbowego w celach rozliczenia).

Wykaz wszystkich Partnerów znajduje się pod adresem: https://www.gry-online.pl/regulamin.asp?ID=14

8.9. W sprawach dotyczących danych osobowych, w tym w zakresie realizacji uprawnień wynikających z przepisów prawa, Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Marek Pióro, z którym można skontaktować się pod adresem iod@gry-online.pl

 1. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji 

9.1. Ewentualne reklamacje Uczestników Konkursu mogą zostać zgłoszone na piśmie w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia ogłoszenia wyników poszczególnych faz Konkursu. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora podany w punkcie 1 ust. 1 z dopiskiem „Atrium Game Zone  – Reklamacja”. Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane.

9.2. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie trzyosobowa Komisja Reklamacyjna, którą wyznaczy Organizator konkursu. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o jej rozstrzygnięciu za pomocą listu poleconego w terminie 14 (czternastu) dni od daty wniesienia reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie.

9.3. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości dochodzenia przez Uczestników roszczeń na drodze postępowania sądowego, przed właściwym sądem powszechnym. Wszelkie spory powstałe w związku z Konkursem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez sąd właściwy.

 1. Postanowienia końcowe

 

10.1. Regulamin znajduje się do wglądu pod poniższym adresem oraz w siedzibie Organizatora:

Regulamin

10.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: kontakt@friendlyfire.pl oraz poprzez platformę Discord.

10.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:

 • jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone – odpowiednio w tym zakresie;
 • realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji.

10.4. Regulamin obejmujący zmiany wymienione w punkcie 10.3. zostanie udostępniony Uczestnikom na discordzie Organizatora dostępnej pod adresem z 14-dniowym wyprzedzeniem. Z takim samym wyprzedzeniem, Regulamin zostanie przesłany na adresy e-mail użytkowników, wskazane podczas rejestracji. Zastrzeżenie możliwości zmian niniejszego Regulaminu nie zwalnia Organizatora z obowiązku realizacji zobowiązań przyjętych na siebie w związku z organizowaniem turnieju do chwili zmiany regulaminu, polegających w szczególności na przyznaniu wskazanej nagrody.

10.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w niniejszym Regulaminie informując o zmianach wszystkich Uczestników. Najbardziej aktualna wersja niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie: Regulamin

10.6. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie.

10.7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

a
This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

follow us on: